DELA

Tio nya tjänster inom socialsektorn

Stadsstyrelsen godkände förslaget om att fullmäktige ska inrätta nio nya tjänster inom den sociala sektorn. Det gäller tre platser som barnskötare och två platser som barnträdgårdlärare, tre platser som närvårdare och en plats som omvårdnadsledare.

På samma möte godkände stadsstyrelsen också förslaget om att inrätta en ny tjänst som administratör för äldreomsorgen från och med januari. (eh)