DELA

Tingsrättens datorer ur bruk

Med anledning av en omstrukturering hos tingsrätten, är deras datorer helt avstängda från och med nyårsaftons eftermiddag fram till morgonen 5 januari.
– Måndag 4 januari har Ålands tingsrätts kansli öppet som vanligt, men då ärendehanteringssystemen ligger nere kan vi inte ge några utdrag eller besvara förfrågningar. Handlingar kan inlämnas normalt, hälsar tingsrätten i ett pressutskick.
Verksamheten förändras inte på grund av omstruktureringarna. I samband med reformen överförs lagfarts- och inteckningsärenden samt övriga ärenden som gäller inskrivning av fastigheter till lantmäteriverket. (mt)