DELA

Tingsrätten förkastade misshandelsåtal

Tingsrätten förkastar ett åtal om misshandel, och avslår också målsägandens anspråk på ersättning för sveda och värk.