DELA

Timjans serveringstillstånd permanent återkallat

Från och med den 1 juli är serveringstillståndet för Timjan mat och café på Torggatan permanent återkallat, berättar Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
Detta beror på att varken försäljnings- eller personaluppgifter registrerats under en längre tid, samt att ägaren inte har någon besittningsrätt till lokalen sedan hyresavtalet gått ut. Ytterligare en motivering uppges vara sekretessbelagd. Timjans ägare har getts möjlighet att bemöta ärendet, men någon sådan har inte inkommit.
Som Nya Åland tidigare har rapporterat har Timjan varit stängt ända sedan i vintras utan att någon närmare förklaring framkommit. En stämningsansökan från hyresvärden mot Timjans ägare har lämnats in till tingsrätten eftersom hyra för lokalen inte betalats sedan i oktober år 2012. (ik)