DELA

Tillväxt Åland II har inletts

Med Henrik Hellström som projektledare ska företaget Monitor Management Consulting Ab ska genomför projektet ”Tillväxt Åland II” vid Ålands landsbygdscentrum. Fem anbud inkom inom utsatt tid och fyra av dessa uppfyllde kraven.
Styrgruppen för landsbygdsutveckling vid Ålands landsbygdscentrum konstaterar i sitt beslut att Monitor Management uppfyller anbudsbegärans alla kriterier och har det förmånligaste anbudet. Det totala priset för uppdraget för hela projekttiden är 50.000 euro exklusive moms för maximalt 800 timmar samt maximalt 3.000 euro i resekostnader och kilometerersättningar.
Uppdraget började 26 mars i år och ska vara avslutat 28 februari 2015. Projektet riktar sig främst till befintliga och potentiella mikroföretagare, speciellt på landsbygden och i skärgården. Företagarna ska hjälpas att höja konkurrensförmågan, öka exporten och förbereda generationsskiften genom företagscoachning och studieresor. (as)