DELA

Tillstånd för ny vildsvinsfälla

Landskapet har beviljat ytterligare en jägare i Hammarland tillstånd att använda en fälla för att fånga vildsvin.

Det första tillståndet för detta ändamål gavs i mars i år, för en fälla som skulle placeras på Sålis jaktlags marker.

Det nya tillståndet för en fälla där vildsvin ska fångas levande gäller 6 maj till och med 31 december på marker tillhörande Torp jaktlag.

Senast den 6 augusti skall det göras utvärdering göras om de tre första månadernas erfarenheter.

– Då kan tillståndet återtas om fortsatt fällfångst inte anses lämplig eller fällan inte fungerat tillfredställande med beaktande av djurskyddet, sägs i beslutet. (ms)