DELA

Tillstånd fälla lind och asp

Ålands elandelslag har fått landskapsregeringens tillstånd att ta bort en stor lind och en asp som står på en plats för en planerad ellinje i Saltvik Toböle.

Asp och naturliga dungar av skogslind är fridlysta, därför krävs landskapsregeringens godkännande

– Aspen är i dåligt skick. Det finns också flera yngre aspar i närheten. Skogslinden är ytterst i dungen och ligger lite avsides. Arternas fortplantning på platsen är inte i fara, sägs i beslutet där det framhålls att andra lindar och aspar utanför ellinjen måste bevaras. (ms)