DELA

Tillfällig näringsrätt för visit.ax

Bolaget visit.ax ab i Föglö fick avslag på sin ansökan om fortlöpande tillstånd att utöva näring i landskapet Åland. Men landskapsregeringen beviljar däremot fortsatt tillfällig näringsrätt för bolaget till och med 31 december 2015. Bolaget visit.ax beviljades tillfällig näringsrätt den 27 februari 2007.
Bolaget söker fortlöpande näringsrätt med motivering att bolagets hemort är Föglö och Otto Hojar, som har hembygdsrätt, är den enda ordinarie medlemmen i bolagets styrelse. Som suppleant ingår en person som inte har hembygdsrätt och som är bosatt i Sverige. Bolaget anser att en permanent näringsrätt är befogad då bolaget till 100 procent kontrolleras av Otto Hojar som innehar hembygdsrätt.
Enligt landskapsregeringens tillståndspraxis och principbeslut ska minst två tredjedelar av medlemmarna i ett aktiebolags styrelse ha åländsk hembygdsrätt eller ha varit bosatta i landskapet Åland sedan minst fem år tillbaka för beviljande av fortlöpande näringsrätt. I enskilda fall har man gjort undantag. Med beaktande av praxisen anser landskapsregeringen att man inte kan bevilja permanent näringsrätt, men dock tillfällig.
Dessutom har bolaget ansökt om näringsrätt för all laglig verksamhet. Landskapsregeringen har den 18 november 2008 fattat beslut om att inte bevilja näringsrätter som omfattar ”all laglig verksamhet”. I ansökningen ska finnas mera konkret information om vilken verksamhet som ska utövas i landskapet.
Av bolagsordningen och samtal med sökanden drar landskapsregeringen slutsatsen att det handlar om resebyråverksamhet, turism och utredningsarbete. (ns)