DELA

Tillfällig näringsrätt för farledsbolag

Det finländska aktiebolaget Meritaito har beviljats näringsrätt i landskapet till och med 2024. Företaget som är ett dotterbolag till statsägda Arctia Ab ägnar sig bland annat åt skötsel av vattenleder och förhindrande och bekämpning av miljöskador.

Ingen av styrelseledamöterna har hembygdsrätt eller har varit bosatt i landskapet minst fem år. Men landskapsregeringen kan frångå kraven på bolagets hemort och styrelsens sammansättning ”om det med beaktande av det allmänna samhällsintresset kan anses påkallat”, och det gäller i det här fallet.

Ett villkor för näringsrätten att verksamhetsspråket är svenska. Kunder ska garanteras service och information på svenska och anställda som är placerade på Åland ska kunna använda svenska i sitt dagliga arbete och få all information rörande anställningsförhållandet på svenska. (pd)