DELA

Tillbyggnad på Posten-stämma

Tillbyggnadsetapp 4 B tas upp på Posten Ålands bolagsstämma den 7 maj. Tillbyggnaden av terminalen ska var klar sommaren 2016.

Stämman ska också besluta om hur bolagets vinst ska användas. Både resultatet och omsättningen steg i fjol med 10 procent från året före. Omsättningen uppgick till 45,4 miljoner euro och rörelsevinsten steg till drygt 2,5 miljoner euro.

Massmedia har bjudits in till bolagsstämman i det landskapsägda aktiebolaget. (ao)