DELA

Tilläggsbudgeten nu till utskottet

Den fjärde tilläggsbudgeten remitterades till finans- och näringsutskottet efter en lång remissdebatt i gårdagens plenum. Utskottet ska lämna ett utlåtande till behandlingen i plenum, då lagtinget ska rösta om att godkänna budgeten eller inte. (ck)