DELA

Tilläggsbudget på 192.000 euro i Finström

FINSTRÖM. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner en tilläggsbudget på 192.000 euro.
Kommunstyrelsen vill att man omdisponerar 22.000 euro från barnomsorgen till äldreomsorgen, att äldreomsorgen beviljas tilläggsbudget om 124.000 euro och att socialvården beviljas tilläggsbudget om 68.000 euro.
Tilläggen behövs eftersom man kalkylerar med ett underskott på drygt 68.000 inom socialvården och ett underskott på drygt 146.000 euro inom äldreomsorgen. Socialvårdens underskott beror huvudsakligen på högre kostnader för specialomsorgen samt för kostnader hörande till personal och handledning på socialkansliet. Underskottet inom äldreomsorgen beror huvudsakligen på högre kostnader för vård på De gamlas hem, högre personalkostnader inom hemservice samt högre livsmedelskostnader. (ml)