DELA

Tilläggsbudget i Hammarland

Kommunstyrelsen i Hammarland lägger ett förslag om en tilläggs- och omfördelningsbudget för 2007. Tilläggsbudgeten skall behandlas vid decembermötet samtidigt som fullmäktige tar ställning till budgetförslaget för nästa år.
Tilläggsbudgeten kommer att öka slutsumman i innevarande års budget med 116.400 euro.
Enligt kommundirektör Kurt Carlsson är det framför allt de ökande utgifterna inom socialsektorn, men även utgifter för att reparera skador på vägar i kommunen efter skyfallen i maj som gör en tillägs- och omfördelningsbudget nödvändig. (jk)