DELA

Tilläggsanslag krävs i Sund

SUND. Totalt 154 000 krävs i tilläggsanslag i Sund. Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att anslagen ska beviljas.
Enligt kommunteknikern har värmekulverten vid ungdomslokalen Klippan överdimensionerats med 36 procent. Kommunstyrelsen anser att det inte rimligt att Sunds ungdomsföreningen ska stå för hela kostnaden och föreslår ett tilläggsanslag på 20 000 euro.
Det handlar även om drygt 24 000 euro för el- och värmekostnader, 24 000 euro för personalkostnader vid Sunds skola, 41 000 euro för personalkostnader vid Tallgården och 45 000 euro för vård vid De Gamlas Hem. (ak)