DELA

Tilläggsanslag för Tosarby daghem

SUND. Kommunfullmäktige beslöt att bevilja 33.700 euro i tilläggsanslag för om- och tillbyggnaden av Tosarby daghem. Kostnadstaket på 674.500 håller inte konstaterade byggnadskommittén och fick sin ansökan beviljad. (ns)