DELA

Tidskriftsmoms i grundlagsutskottet

Landskapsregeringen vill att lagförslaget som ska slopa skattefriheten för tidskrifter på ett värde under fem euro inte ska gälla import av tidskrifter till Åland. Det framförs i ett utlåtande till Finlands riksdags grundlagsutskott som för närvarande behandlar lagförslaget. Nyan har tidigare skrivit om förslaget i detalj.
Landskapsregeringens motivering till ändringsförslaget är att det skulle förhindra cirkulation av tidskrifter via Åland för att undvika skatt samtidigt som det inte skulle drabba vanliga tidskriftsprenumeranter på Åland. Som lagförslaget nu ser ut skulle vanliga prenumeranter riskera att behöva betala dubbel moms då få företag känner till att en försäljning till Åland räknas som export.(fj)