DELA

Tidningsmoms kräver ny lag

Att sälja vecko- och månadstidskrifter från Åland till riket handlar om skattefri försäljning oavsett var tidningen har tryckts. Det konstaterar Centralskattenämnden i Finland i ett förhandsavgörande i frågan.
Beslutet betyder att Posten Åland hittills har tolkat lagen rätt men också att finansministeriet i dagsläget inte kan momsbelägga tidningar som säljs från Åland.
Ministeriet, som hävdar att staten skulle förlora 30 miljoner euro om samtliga tidningar förmedlades via Åland, utreder som bäst möjligheterna att stifta en helt ny momslag.
Enligt postens vd Henrik Lundberg handlar det i dag dock om bara ett par miljoner euro som staten går miste om. Han betvivlar att ministeriet väljer en ny lag då den summan vägs mot de nyanställningar och den byråkrati som skulle krävas om samtliga tidningar måste tullas in i landet. (tt-s)