DELA

Tidningen Åland förbättrar resultatet

Ålands tidningstryckeris (ÅTT) resultat för år 2013 visar en förbättring med 2,3 procent jämfört med föregående år. Det är 645 568 euro skriver tidningen Åland.
Själva moderbolaget, där tidningen Åland ingår, visade ett resultat på 464 334 euro, som är en liten förbättring mot fjolåret.
Omsättningen för koncernen minskade något vilket tidningen Ålands vd Dan-Johan Dahlblom förklarar med att Strax och Maridea gick ihop.
Den sammanlagda upplagan för papperstidningen och den digitala tidningen år 2013 blev 8 448 inklusive 80 friexemplar. Upplageräkningen har gjorts av revisor Erika Sjölund, vilket skiljer sig från andra tidningar i Finland och på Åland som använder sig av Upplagekontroll Ab.
År 2014 bjuder på utmaningar i form av lågkonjunktur och digitalisering.
– Vi räknar inte med samma resultat 2014, men ser ändå goda förutsättningar att behålla tillfredsställande lönsamhet, säger Dan-Johan Dahlblom till den egna tidningen. (ns)