DELA

Tidningar bra för allmänbildning

Tidningarna är det viktigaste mediet för allmänbildning, visar en utredning Tidningarnas förbund låtit göra.

Över 80 procent av de tillfrågade nämnde just tidningarnas roll. Det är ännu fler än tidigare. Nästhögst på listan kom Yles tv-kanaler.

Minst viktiga anses sociala medier såsom Instagram, Whatsapp, Linkedin, Twitter samt Facebook och Youtube.

Tre av fyra bedömde att falska nyheter och falska medier har en stark inverkan på folks åsikter. Merparten var av åsikten att oansvariga medier underblåser och stärker negativa fenomen. De tillfrågade ombads räkna upp medier de anser falla i den här kategorin. Var fjärde nämnde propagandasajten MV. Dessutom tog folk upp Magneettimedia, Hommaforum och de ryska trollen som är aktiva i de sociala medierna.

Tre av fyra upplever att samhället försvagas om den inhemska nyhetsförmedlingen blir mer ensidig. En lika stor andel tror att det leder till samhällelig tudelning och större samhällsklyftor. (FNB)