DELA

Tidigare busstur från Simskälafärjan

Viking Line Buss har anhållit om att bussturen kl. 07.30 på linje 4 från Simskäla färjan/Sandö skall tidigareläggas med 5 minuter.
Landskapsregeringen genom infrastrukturminister Veronica Thörnroos godkänner förändringen, efter att ha hört Vårdö kommun, och den införs den 15 september.
– Motiveringen man har i ansökan är att antalet resenärer ökat på turen, vilket medfört flera antal stopp specifikt på Vårdö och Prästö. För att resenärerna skall hinna till kombinationer i Godby och skolstarter i Mariehamn klockan 09.00 skulle en tidigareläggning behövas så fort som möjligt, sägs i beslutet.
Tidtabellen blir som följer (nuvarande tider inom parentes).
07.25 (07.30) Simskäla färjfäste/Sandö.
07.33 (07.38) Strömsby.
07.35 (07.40) Vårdö kyrka.
07.55 (08.00) Prästö.
07.57 (08.02) Bomarsund.