DELA

Thors träffar landskapsregeringen

Ålands-, migrations- och EU-minister Astrid Thors besöker Åland och landskapsregeringen på måndag.
Också lagstiftningsrådet Sten Palmgren, specialmedarbetaren Corinna Tammenmaa och Janina Groop-Bondestam, konsultativ tjänsteman, deltar i besöket.