DELA

Thörnroos vill ha rikslag först

Just nu behandlar Finlands riksdag lagförslaget om produktionsstöd för åländska vindkraftverk.
I fredags reste infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) till Helsingfors för ett hörande i riksdagens ekonomiutskott. Under sitt anförande betonade Thörnroos två punkter.
– Vi anser att det är viktigt att rikslagen träder i kraft före landskapslagen. Om landskapslagen träder i kraft före rikslagen är landskapet ensamt ekonomiskt ansvarigt för att betala ut stöd. Så om någonting skulle fallera på rikssidan måste Åland stå hela kostnaden.
Dessutom betonade Thörnroos vikten av att lagen inte ska skriva ut vilka vindkraftverk som får ekonomiskt stöd.
– Vi har hela tiden hävdat att det är bättre att riket säger hur många megawatt de är beredd att stöda. Det torde vara totalt ovidkommande för Finlands riksdag och regering vilka vindkraftverk som får ekonomiskt stöd. (al)