DELA

Thörnroos nordisk samarbetsminister

Landskapsregeringen beslöt utse lantrådet, vicelantrådet och övriga ministrar i landskapsregeringen till landskapsregeringens representanter i Ålands delegation i Nordiska rådet. Man beslöt även att utse trafikminister Veronica Thörnroos (C) till nordisk samarbetsminister. (ns)