DELA

Telepaatti är klar med sjökabeln

Sjökabelläggningen med m/c Telepaatti för den optiska fiberkabeln i Ålands norra skärgård slutfördes planenligt i slutet av förra veckan.
Men strandarbeten fortsätter fortfarande på Kumlinge och Brändö. Det rapporterar projektledaren Fredrik Husberg.
Den närmaste tiden hålls informationsmöten i kommunerna.
Det har redan kommit in en del anslutningsanmälningar.
– De första planerna för distributionsnätet börjar också bli färdiga och vi hoppas kunna sätta igång med dem så fort som stomnätskabeln är upphängd, säger Fredrik Husberg. (ka-f)