DELA

Telefonrådgivning för kvinnliga våldsoffer

Landskapsregeringen har ingått ett avtal med Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset Uppsala om telefonrådgivning till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och/eller sexuella övergrepp. Avtalet gäller för 2012 och kostar 30.000 kronor. Landskapet betalar också marknadsföringen.
Landskapet har tillsatt en kvinnofridskommitté bestående av Crister Eriksson, Alternativ till Våld, Frida Eriksson, Ålands hälso- och sjukvård, Olof Lindqvist, polisen, Stig Orre, Tallbacken och Annette Rask, Ålands hälso- och sjukvård.
Kommittén ska skapa en strategi för det åländska kvinnofridsarbetet där man omsätter forskningen om hur våldet påverkar barn, kvinnor och män till målinriktade insatser så att de som behöver hjälp faktiskt får det. Förslaget till strategi ska vara klart till årsskiftet. (pd).