DELA

Taxitillstånd behandlas i Hfd

En taxiföretagare har besvärat sig mot landskapsregeringens beslut i slutet av 2009 att bevilja en annan taxiföretagare tillstånd för beställningstrafik med Mariehamn som stationsplats.
Nu har Högsta förvaltningsdomstolen gett landskapsregeringen tillfälle att komma med ett utlåtande i ärendet.
Taxiföretagaren anför fyra punkter i sitt besvär, turordningen enligt vilken förarna ska beviljas tillstånd, att man inte tog hänsyn till yrkeskompetens som lastbils- och bussförare, fel och brister i den andra sökandens intyg och det utlåtande som Mariehamns åkeriförening givit till fördel för den taxiföretagare som fick tillståndet.
Landskapsregeringen anhåller om att besvären förkastas såsom ogrundade och lämnar in ett utlåtande till Högsta förvaltningsdomstolen. (ns)