DELA

Tänder ljus för drogoffer

Fri Från Narkotika arrangerar en ljusmanifestation för narkotikans offer på alla helgons dag, den 1 november, på torget i Mariehamn, det berättar föreningen i ett pressmeddelande.
Liknande manifestationer har arrangerats i Norden under många år. Tanken är att visa att narkotikan drabbar brett och att dess offer inte bara är droganvändarna själva utan också deras anhöriga och vänner.
”Syftet med FFN’s manifestation är att minnas dem som inte längre finns bland oss och att visa vårt deltagande med deras anhöriga. Men vi vill också ge vårt stöd till dem som känner sorg och ångest för att deras anhöriga eller närstående använder och är beroende av narkotika.” skriver föreningen.
Ljusen tänds klockan 18.00 och sedan är ordet fritt. Föreningen ser till att ljusen släcks och tas om hand klockan 20. (ab)