DELA

Talmannen vill träffa Niinistö

Talman Britt Lundberg (C) har skrivit ett formellt brev till den blivande presidenten Sauli Niinistö och hoppas få till ett möte inom en snar framtid.
Så här lyder brevet:
– Inledningsvis vill jag på nytt framföra mina varmaste gratulationer till vår nyvalda president. Presidenten har en mycket viktig roll i självstyrelsesystemet. Jag ser därför fram emot ett gott samarbete och jag bedömer att Ni med Er omfattande erfarenhet, juridiska kompetens och stora integritet har de bästa förutsättningarna för att bli en bra president även för Åland, skriver Lundberg.
– Om det är möjligt skulle jag snarast vilja få till stånd ett kort möte med presidenten i Helsingfors för en diskussion om kommande samarbete. Jag skulle vid mötet även vilja överräcka en inbjudan till presidenten att besöka Åland under det kommande året samt diskutera lämplig tidpunkt för presidentens besök i landskapet. (tt-s)