DELA

Talmannen träffar president Halonen

Anledningen till mötet mellan lagtingets talman Barbro Sundback (s) och republikens president Tarja Halonen är utnämningen av Ålands landshövding.

Mötet sker på tisdag i presidentens tjänstebostad. Då kommer Sundback att föreslå att förordnandet för nuvarande landshövding Peter Lindbäck förlängs.
Vid en överläggning med lagtingets ledamöter i förra veckan konstaterade talmannen att det finns ett entydigt stöd för att Peter Lindbäck ska fortsätta som landshövding, men det är presidenten som slutligen ska utnämna Ålands landshövding. Landshövdingen utnämns för en åttaårsperiod.
Under sin Helsingforsvistelse ska Barbro Sundback också närvara vid den ceremoni i riksdagshuset där den nuvarande riksdagens arbetsperiod avslutas. (as)