DELA

Talmannen träffade kungen av Belgien

Lagtingets talman Gun-Mari Lindholm besökte den tysktalande regionen i Belgien förra veckan, med anledning av regionens 100-årsjubileum. Regionen har självstyrelse och ett eget parlament med säte i staden Eupen i östra Belgien.

I samband med jubileet hölls ett seminarium där Sydtyrolen, Alsace och Åland deltog, i egenskap av regioner med egen lagstiftningsbehörighet. Det anordnades även en mottagning där talmannen fick tillfälle att hälsa på Belgiens kung Philippe.

Även Ålands Fredsinstitut var representerat vid seminariet genom Susann Simolin, som höll ett föredrag om Ålands självstyrelse, historia och aktuella utmaningar. (ss)