DELA

Tallink ökade på alla linjer

AS Tallink Group hade under januari 667.954 passagerare ombord på sina fartyg. Det är en ökning med 36 procent jämfört med samma månad förra året.
Ökningen, som skedde på samtliga huvudlinjer, berodde bland annat på att många utnyttjat ett lågpriserbjudande som gick ut som julklapp i rederiets kundklubb.
På linjen Sverige-Estland ökade passagerarantalet med 71 procent till 57.234 passagerare. 62 procent var ökningen på linjerna mellan Sverige och Estland med totalt 83.957 passagerare. På linjen Sverige-Finland reste 228.286 passagerare vilket var en ökning med 22 procent. Finland-Estland hade 298.477 passagerare, en ökning med 37 procent.
Också antalet transporterade fraktenheter och personbilar ökade under januari. Totalt fraktades 69.940 personbilar, en ökning med 26 procent, samt 20.691 fraktenheter, plus 29 procent. (mt)