DELA

Talbegränsningar när lagting samlas

Nu blir talturerna i lagtinget kortare.
När lagtinget samlas för höstsessionen i dag skall ledamöterna hålla sig till de tidsramar som talmanskonferensen inför på försök.
Målet är att debatten skall få en ”tydlig diskussionkaraktär”.
Gruppanföranden och ministrars presentationer av framställningar skall vara högst tio minuter långa. Enskilda lagtingsledamöters och ministrars anföranden rekommenderas vara högst sju minuter långa. När talaren överskrider tidsgränsen skall talmannen påminna honom eller henne om det med en minuts mellanrum.
Reglerna för repliker är oförändrade. Den som vill kommentera något som föregående talare har sagt har en minut på sig.
I dag väljs talmannen klockan 12, lagtinget öppnas klockan 14 och plenum inleds kvart över tre.