DELA

Talar om konflikter i biblioteket

Internationell konfliktlösning är temat för det föredrag som före detta riksdagsmannen och samhällsdebattören Pär Stenbäck på inbjudan av Ålands fredsinstitut håller på torsdag. Pär Stenbäck har stor internationell erfarenhet från tiden som Finlands utrikesminister och från sitt mångåriga arbete med humanitära uppdrag för Röda Korset samt för kultur och ungdom.
Han är styrelseledamot i Internationella krisgruppen ICG, en icke-statlig organisation som förutom kontor i Bryssel, London, New York och Moskva också har tolv regionala kontor i olika konfliktområden världen över. ICG analyserar situationen på plats och sammanställer därefter rapporter och ger konkreta förslag till åtgärder som behöver vidtas för att lösa eller förebygga konflikterna i det aktuella området.
Pär Stenbäck kommer att berätta närmare om organisationens arbete i en rad aktuella konflikter. I samband med föredraget ges åhörarna tillfälle att diskutera internationell konfliklösning.
Ålands fredsinstitut ser också föredraget som ett tillfälle att diskutera möjligheterna till samarbete mellan ICG och Ålands fredsinstitut i fråga om bland annat minoritets- och autonomifrågor.
Föredraget hålls på Mariehamns stadsbibliotek kommande torsdag klockan 18.30. (la)