DELA

Talan om yrkestrafik väcktes mot Finland

Europeiska kommissionen har väckt en talan mot Finland vid Europeiska unionens domstol. Det handlar om att Finland inte genomfört EUs direktiv för egenföretagare inom transportbranschen. Direktiven skulle ha implementerats redan 2009.
Landskapsregeringen lämnade ett lagförslag till lagtinget i måndags.
Enligt direktivet ska egenföretagare i transportbranschen följa samma arbetstider som anställda förare. Den genomsnittliga arbetstiden får inte vara mer än 48 timmar per vecka. Det kan innebära att företagare som klarat sig ensamma måste anställa personal för att hålla sig till arbetstidsbegränsningarna.
Landskapsregeringen kan aktivera ett undantag men det gällar bara egenföretagare som bedriver trafik enbart på fasta Åland. Transportföretagarna i skärgården får i princip lägga ner sin verksamhet, sade Brage Eklund (Åf) när lagtinget debatterade lagförslaget. (pd)