DELA

Tage Eriksson fortsätter i SLC:s centralstyrelse

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:s förbundsfullmäktige valde på onsdagen ny centralstyrelse.
Mårten Forss valdes till ny andra viceordförande i centralstyrelsen. Forss efterträder Dick Abrahamsson.
Holger Falck återvaldes till centralstyrelseordförande. Mats Nylund återvaldes till första viceordförande. Martin Westerberg och Tomas Långgård från Österbottens svenska producentförbund (ÖSP), Thomas Blomqvist från Nylands svenska producentförbund och Tage Eriksson från Ålands producentförbund återvaldes till centralstyrelsen. (ml)