DELA

Tackar för idé om gäddfarm

En kombinerad gäddfarm och fosforfälla kunde anläggas vid diket vid Nabben i Mariehamn för att förbättra vattenmiljön. Det anser Ulf Grüssner som har lämnat in ett medborgarinitiativ till staden.

Samhällstekniska avdelningen i Mariehamn konstaterar att förslaget är i linje med stadens egna miljömålsättningar och pågående utredningar.

– Initiativet innehåller värdefulla idéer och förslag som är till nytta vid den fortsatta planeringen av åtgärder för att förbättra lokala vattenmiljön. För tillfället är det dock svårt att säga när en multifunktionell våtmark kan anläggas vid Nabben. Alla detaljer är inte ännu klarlagda. Inledningsvis har staden för avsikt att söka extern finansiering för multifunktionella våtmarker, skriver staden i ärendets beredning. (tt-s)