DELA

Syföreningsauktion för slumskola

Missionskyrkans syförening arrangerar i morgon, onsdagen den 28 november, en auktion där intäkterna kommer att gå till slumskolan i Matopeni, Kenya.
Om auktionen tipsar Sam Österlund.
Det är hjälporganisationen Hoppets Stjärna som stöder en åttaårig grundskola för de allra fattigaste barnen i ett av de många slumområdena i Kenyas huvudstad, Nairobi.
Hoppets Stjärna stöder skolan genom fadderverksamhet. En del av barnen i centret är föräldralösa till följd av den kraftiga spridningen av hiv och aids.
Till försäljning finns handarbeten, bakverk, fågelholkar med mera. Det finns också möjlighet att göra en inbetalning genom att märka bankgirotalongen med ”Matopeni”. Kontonumrorna finns på hemsidan www.starofhope.fi. (ka-f)