DELA

Sverige noterar sexlagsinitiativ

Under rubriken ”Åland vill ändra finsk sexuallag” uppmärksammar det officiella Sveriges hemsida Riksdag & Departement lagtingets hemställan till riksdagen om sexuallagstiftningen. På sidan konstateras att det är första gången som Åland agerar i en fråga som inte handlar om självstyrelsen.
Journalisten Jonas Carlsson redogör för bakgrunden och innehållet i hemställan samt att den tillbakavisades av riksdagen. Han har också intervjuat landshövding Peter Lindbäck som ser två alternativ till att föra frågan vidare.
– Den åländska ledamoten i Finlands riksdag kan lägga fram ett lagförslag. Men det troligaste är nog att försöka övertala den nya finska justitieministern Anna-Maja Henriksson från Svenska Folkpartiet, säger Lindbäck till Carlsson.
Av texten framgår att professorn i straffrätt, Madeleine Leijonhufvud, fungerade som lagtingets rådgivare.
– Det är en lite annorlunda attityd på Åland vad gäller jämställdhet. Tunga ledare, både män och kvinnor, vågar till exempel kalla sig feminister. Det är inte så kontroversiellt som i Sverige, säger hon enligt artikeln på hemsidan. (tt-s)