DELA

Svenskt företag bakom åländsk turismstrategi

Det svenska företaget Graffman Ab ska leda arbetet med att ta fram en turismstrategi för Åland. Strategin ska tas fram i dialog med turismnäringen och beslutsfattare.
– Landskapsregeringen fäster särskild vikt vid att slutfasen av det strategiska arbetet får en bred förankring på Åland. Graffman Ab har lång erfarenhet av att driva utvecklingsprocesser för platser, företag och organisationer som vill stärka sin attraktionskraft och konkurrenskraft, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.
Kostnaden för uppdraget blir 46.060 euro och Graffman Ab ska lämna slutrapport senast den 31 mars 2011.
På sin hemsida berättar företaget att man jobbat med destinationsutveckling för bland annat Västerbottens län, Norrbottens län (svenska Lappland) och med Jämtland. Man har även arbetat med över 30 kommuner eller destinationer, exempelvis Gotland, Halmstad, Västervik, Östersund och Båstad. (ns)