DELA

Svenska KU på Åland i dag

Sveriges riksdags konstitutionsutskott, KU, med förra socialministern Berit Andnor (s) i spetsen, kommer i dag till Åland för att bekanta sig med lagtingets arbete och den åländska självstyrelsen.
KU behandlar frågor som rör den svenska grundlagen, riksdagens arbete, tryckfrihet, radio och tv samt läns- och kommunalorganisationen.
Utskottet ska under besöket bland annat träffa talman Barbro Sundback (s) och generalkonsul Bertil Jobeus. (as)