DELA

Svenska konsulter ska kartera i Sund

Landskapsregeringen har beslutat att anlita svenska konsulter för att kartlägga, med hjälp av något som kallas eco-mapping, ett område i Sund. Man ska kartlägga hur landskapet används och vilka behov och vilka eventuella konflikter som finns.

Det här konsultuppdraget går till Centrum för biologisk mångfald vid Sveriges lantbruksuniversitet och miljöorganisationen Snowchange. Konsulterna ska ”kartera sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i olika pilotområden i Sund”.

Arbetet ska göras genom möten, workshoppar, intervjuer med lokalbefolkning, intresseorganisationer och kommunen. Underlaget som tas fram ska användas till att skapa lokala åtgärdsplaner för mindre vattenområden.

För uppdraget finns ett maxtak på 23 000 euro. Uppdraget är en del av Central Baltic-projektet Coast4us som rör vattenmiljön och hållbar kustzonsplanering. (eh)