DELA

Svensk medborgare får äga fastighet

Landskapsregeringen beviljade svenske medborgaren Bengt Amneryd tillstånd att förvärva hälften av fastigheten Börjebo 1:26 i Stackskärs by i Lemland. Amneryd har sedan tidigare lagfart på den andra hälften av fastigheten. Efter överlåtelsen skulle sökanden äga hela fastigheten och ha den för fritidsbruk.
Fastighetens totalareal är 2.150 kvadratmeter och är belägen i närheten av strand. Enligt ansökan är strandlinjens längd ca 25 meter. Fastigheten har andel i samfällt vattenområde.
I motiveringen till ansökan förklarar Amneryd att det underlättar att sköta om byggnaderna på fastigheten om man är ensam ägare och att fastigheten inte är möjlig att dela i flera byggnadsdugliga tomter eftersom arealen är för liten och strandlinjen är för kort.
Amneryd påpekar också att antal personer utan hembygdsrätt som äger mark på Åland inte ökar utan minskar med en person eftersom han köper ut sin bror som inte heller har hembygdsrätt. (ns)