DELA

Svensk kommun överklagar fiskodling

Bengtsfors kommun i Västra Götaland överklagar den lokala länsstyrelsens beslut att tillåta Ålands fiskförädling grunda en fiskodling vid sjön Västra Silen. Kommunen anser att sjöns värde för friluftsliv och turism måste väga tyngre än ”privata intressen”. Man har i området satsat hårt på att profilera sig som ett mål för friluftsturism.
Också flera privatpersoner i trakten har protesterat mot Ålands fiskförädlings planer.
Ålands fiskförädling har de senaste åren expanderat kraftigt i Sverige. Hälften av företagets odlingarna ligger i dag på olika platser i Sverige. (jf)