DELA

Svavelrening stöds för finskflaggade Silja-färjor

I fredagens Nya Åland berättade vi att Godby Shipping är det enda åländska rederi som sökt stöd från kommunikationsministeriet för att installera svavelreningsteknik. Av rederierna med passagerarfärjor är det Finnlines och Tallink Silja som sökt och fått stöd, medan Viking Lines vd Mikael Backman säger att de inte ser att det finns teknik som fungerar och kan vara installerad 2015 och därför inte sökte.
Tallink Silja resonerade lite annorlunda.
– Det är sant att teknologin för skrubbrar ännu är delvis under utveckling och att det finns vissa svåra tekniska utmaningar. Tallink Group fortsätter därför att också övervaka utvecklingen av möjliga andra lösningar även om investeringsstödet vi fick nu gäller skrubbrar, säger Tallink Siljas kommunikationschef Marika Nöjd.
Vilka fartyg har ni fått stöd för?
– Vi har sökt och fått stöd för våra finskflaggade färjor Silja Serenade och Baltic Princess.
Skrubber är en anordning som ”tvättar” gaser rena från svavel. (as)