DELA

Svårt men inte extremt för svenska isbrytarna

Den ihållande vinterkylan har orsakat relativt svåra isförhållanden i de svenska farvattnen den senaste veckan. Sjöfartsverkets isbrytare arbetar dygnet runt med att assistera sjöfarten.
– Just nu är isläget relativt svårt men inte extremt. Vi räknar med att förhållandena kommer att bestå ett tag framöver, säger Tomas Årnell, isbrytardirektör på Sjöfartsverket.
Sjöfarten har den senaste veckan haft assistansbehov i hela Bottniska viken och också i Vänern. Det har blivit relativt svåra isförhållanden i framförallt Skelleftebukten, södra Bottenviken och i Norra Kvarken, men även den svenska kusten i Bottenhavet har drabbats av ispress i och med att hårda nordostliga vindar dragit ner över landet.
Vid ispress pressas isen mot land, mot landfast is eller mot långsammare drivande is. Det bildas packisvallar där isflaken staplas huller om buller på varandra. Övervattensdelen av packisvallarna är endast någon eller några meter hög men undervattensdelen kan sträcka sig flera tiotals meter djupt. Packisvallarna kan vara mycket besvärliga hinder för sjöfarten.
Isbrytaren Ymer assisterar för närvarande sjöfarten på norra och mellersta Bottenhavet medan isbrytaren Ale tar hand om trafiken i Gävlebukten. Övriga svenska och finska isbrytare hjälps gemensamt åt i Bottenviken och i norra Kvarken för att komma ikapp och för att fortsättningsvis minimera väntetiderna.
Sverige och Finland har ett nära samarbete för isbrytningen i Bottenhavet, Bottenviken och i Ålands hav. Det innebär att svenska isbrytare emellanåt assisterar på finskt vatten och omvänt. Det är den samlade bedömningen av sjöfartens assistansbehov som avgör var isbrytarna sätts in för att resurserna ska utnyttjas optimalt. (as)