DELA

Svårt greppa Tehy-avtal

En julpeng på 270 euro kan sjukskötarna på Åland sannolikt räkna med i år. Pengen finns med i det avtal som Tehy nu har ingått på rikssidan för fyra år framåt.
Men i övrigt är det än så länge inte lätt att veta vad avtalet innehåller och vad tehyiterna på Åland kan räkna med.
Tehys organisationssekreterare Jörgen Erlund hade i går ännu inte hunnit studera avtalet i detalj, men har plockat ut vissa uppgifter.
Avtalet gäller endast Tehys medlemmar, alltså inte sjukskötare som inte är anslutna till facket eller hör till något annat förbund. Det vanliga, vilket också finns inskrivet i lag, är att ett kollektivavtal gäller alla i samma bransch oavsett fackanslutning.
Avtalet är i kraft till slutet av 2011, vilket är en ovanligt lång tid.
Förtjänstutvecklingen skall under den tiden vara 22 – 28 procent. En lön på 2.000 euro i dag skall då ligga på 2.440 – 2.560 euro.
Samtidigt sägs att grundlönen under avtalsperioden skall stiga med mellan 350 och 650 euro.
Om löneförhöjningarna sägs att tyngdpunkten ligger på det första året, sammanlagt cirka 10 procent, med en allmän förhöjning, en 4 procents regleringsmån och justeringar av det som kallas undre lönegränser.
Och så julpengen på 270 euro, som betalas ut den 1 december i år. (ht)