DELA

Svårt att spara i Jomalanämnder

Jomalas mål är att sänka sina ramkostnader med 3 procent inför 2011. Nu konstaterar kommunstyrelsen att det målet inte kan genomföras i nästa års budget.
I budgetdirektiven utgår man i stället från att ramarna inte ökas till nästa år. Eftersom de totala lönekostnaderna beräknas öka med cirka 1 procent betyder det att driftskostnaderna bör sänkas lika mycket för att kunna hålla en nollbudget.
Nämnderna i Jomala har på uppmaning av kommunledningen tagit fram långsiktiga förslag på inbesparingar. Förslagen behandlas i och med att budgeten för 2011 görs upp.
Jomala redovisade tidigare i år ett bokslut på 2.169.070 euro. Det var större än beräknat främst på grund av ökade skatteintäkter och kommunala sparåtgärder. Trots det goda resultatet belastas Jomalas ekonomi bland annat av stigande krav på samhällsservice och ökade lönekostnader. (tt-s)