DELA

Svarar Brändö om färjkritiken

– Alla farleder bort från Hummelvik-Torsholma bryter någon potentiell isväg. Bedömningen var att isrännan i Skiftet hinner frysa fast igen, vilket den gjorde.

Det svaret får Brändö kommun som skrivit till landskapet och klagat över just isbrytningen.

Kommunen är också kritisk till att Knipan togs ur trafik för två veckor. Landskapsregeringen upprepar tidigare svar till skärgården, det vill säga lämpligt tonnage inte var ledigt eller för dyrt och att man i stället bokade om kunde till andra turer och satte in både svävare sattes och extra avgångar med lokalfärjorna. (tt-s)