DELA

Svar i dag om Stornäs-golfen

I dag fattar näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) beslut om vilket svar Ålands golfklubb får på sin anhållan om att få arrendera landskapets mark på Stornäset i Kastelholm i Sund för golfbaneändamål.
– Jag kommer att ta beslutet själv och inte föra upp frågan på regeringsnivå, säger Mattsson.
Vi lägger ut beslutet på hemsidan www.nyan.ax genast det vi får det. (tt-s)