DELA

Svar dröjer på grelsbyprover

Ännu är det inte fastställt vad som orsakat huvudvärk, heshet och andra hälsoproblem bland personalen på Grelsby sjukhus akutavdelning.
Det kan ta tre veckor till innan statens tekniska forskningsinstitut i Helsingfors undersökt proverna. Tills dess är den över våningen stängd.
– Det löper nog på, vi har duktig personal, säger överskötaren Peter Sjöblom.
Akuten och den psykogeriatriska avdelningen har slagits ihop tillfälligt, och nu har arbetsterapins utrymmen flyttats för att ge plats för en avgiftningsenhet med tre platser. Hälsovårdsmyndigheterna gör slutsyn i dag och enheten kan möjligen tas i bruk nästa vecka. (pd)